Dunja Tasić

Advokat

Dunja Tasić se bavi korporativnim, medijskim, ugovornim, pravom intelektualne svojine, pravom konkurencije, pravom oglašavanja i zaštitom podataka o ličnosti. Vodila je više prekograničnih i domaćih korporativnih transakcija i savetovala klijente u vezi sa rešavanjem medijskih sporova i oglašavanjem. Takođe je savetovala domaće IT i telekomunikacione kompanije u vezi sa kreiranjem različitih onlajn servisa i zaključenjem cloud i hosting ugovora, a u poslednje vreme je uspešno sprovela više procesa implementacije GDPR-a u poslovanje domaćih kompanija.

Do 2018. godine, Dunja je bila angažovana kao viši saradnik u advokatskoj kancelariji SOG/Samardžić, Oreški & Grbović, a u periodu od 2013-2016 je radila kao advokat u kancelariji Petrović & Glogonjac. Sarađivala je i sa Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku na istraživačkim projektima i kao savetnica u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Svoju advokatsku karijeru je započela 2012. godine u advokatskoj kancelariji Milošević.

Govori srpski, engleski i španski jezik.

//www.cyberavocado.rs/wp-content/uploads/2019/02/Icon-10.png