Nevena Krivokapić Martinović

Advokat

Nevena se bavi medijskim pravom, pravom intelektualne svojine i IT pravom. Posebno je specijalizovana za onlajn medije, rešavanje medijskih sporova, kao i pravne aspekte razvoja preduzetništva i kreativnih industrija.

Nevena je od 2013. godine angažovana u SHARE Fondaciji kao Koordinator za slobodu izražavanja i onlajn medije, a od 2015. godine je član Komisije za žalbe Saveta za štampu i arbitar Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije. Od 2013. godine saradjuje i sa Univerzitetom u Oksfordu u okviru kojeg je koordinator međunarodnog takmičenja “Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition”, koje se sastoji iz 7 regionalnih rundi na 4 kontinenta i internacionalnih rundi koje se održavaju na Univerzitetu u Oksfordu. Do 2013. godine bila je angažovana u advokatskoj kancelariji Stojković Prekajski, gde je započela svoju advokatsku karijeru.

Govori srpski i engleski jezik.

//www.cyberavocado.rs/wp-content/uploads/2019/02/Icon-10.png