//www.cyberavocado.rs/wp-content/uploads/2018/04/vertical_line3.png
CyberAvocado tim
pruža pravne usluge

CyberAvocado tim pruža pravne usluge kompanijama, preduzetnicima i start-upovima pretežno iz IT, telekomunikacione, medijske, advertajzing i ostalih kreativnih industrija, kao i raznovrsnim organizacijama civilnog društva. Specifična pravna ekspertiza i sofisticirano znanje o funkcionisanju relevantnih industrija nam omogućava da prepoznamo potrebe naših klijenata i ponudimo efektivna pravna rešenja iz oblasti korporativnog, ugovornog i medijskog prava, kao i prava zaštite podataka o ličnosti, intelektualne svojine i prava konkurencije.

//www.cyberavocado.rs/wp-content/uploads/2018/04/vertical_line3.png
//www.cyberavocado.rs/wp-content/uploads/2019/02/Pravne-Usloge.png
//www.cyberavocado.rs/wp-content/uploads/2018/04/vertical_line3.png
//www.cyberavocado.rs/wp-content/uploads/2019/02/dots-white.png

Tim

//www.cyberavocado.rs/wp-content/uploads/2019/02/Icon-10.png