Korporativno pravo

CyberAvocado savetuje klijente u brojim korporativnim pitanjima, uključujući osnivanje kompanije, korporativno upravljanje, reorganizaciju i restrukturiranje, sprovođenje domaćih i internacionalnih korporativnih transakcija, kao i ostala opšta korporativna pitanja. Zastupamo klijente pred Agencijom za privredne registre i drugim nadležnim organima u cilju sprovođenja svih potrebnih korporativnih promena i ispunjavanja potreba naših klijenata.

Ponosimo se time što naše klijente savetujemo i u specifičnim i u strateškim pitanjima, usko sarađujući sa kompanijskim menadžmentom i zaposlenima.

//www.cyberavocado.rs/wp-content/uploads/2019/02/Services-04-1.png
//www.cyberavocado.rs/wp-content/uploads/2019/02/Icon-10.png