Pravo konkurencije

Pored zastupanja klijenata pred Komisijom za zaštitu konkurencije podnošenjem prijava koncentracija, zahteva za pojedinačno izuzeće restriktivnih sporazuma i drugih inicijativa, CyberAvocado savetuje klijente o planiranim spajanjima i ostalim korporativnim transakcijama koje mogu prouzrokovati posledice po domaćem Zakonu o zaštiti konkurencije.

Takođe savetujemo klijente o uslovima saradnje između različitih aktera na relevantnom tržištu raznovrsnih industrija, kako u kontekstu domaćeg, tako i u kontekstu prava konkurencije Evropske unije.  

 

//www.cyberavocado.rs/wp-content/uploads/2019/02/Services-01-3.png
//www.cyberavocado.rs/wp-content/uploads/2019/02/Icon-10.png