Zaštita podataka o ličnosti

Značajno iskustvo u implementaciji GDPR-a i novousvojene domaće legislative o zaštiti podataka o ličnosti u svakodnevno poslovanje domaćih i inostranih kompanije je omogućilo CyberAvocado timu da strateški sagledava potrebe kompanija i pruži praktična rešenja, skrojena po meri konkretnog klijenta.

Pored mapiranja kretanja podataka i identifikacije inventara podataka, posedujemo najsavremeniju ekspertizu u sačinjavanju gap analiza, akcionih planova, politika privatnosti i ostalih internih procedura. Sarađujemo sa organizacionim i tehničkim ekspertima, pa smo u mogućnosti da ponudimo potpunu uslugu pravno-tehničko-organizacionog usaglašavanja poslovanja sa GDPR-om.

Možete nas kontaktirati ukoliko imate zahteve ili specifične dileme u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti u Vašem poslovanju, ili želite da Vašim zaposlenima održimo trening o zaštiti podataka o ličnosti.

//www.cyberavocado.rs/wp-content/uploads/2019/02/Services-05-1.png
//www.cyberavocado.rs/wp-content/uploads/2019/02/Icon-10.png