Zahtev

Nakon prijema vašeg zahteva razmotrićemo ga u najkraćem mogućem roku. Možete nam ostaviti vaše kontakt podatke kako bi smo u međusobnoj komunikaciji razrešili sva otvorerna pitanja.

Strategija i ponuda

Odgovaramo na vaš zahtev sa predlogom pravne strategije nakon čega dostavljamo ponudu za pružanje usluga. 

Konačni dogovor

Nakon prihvatanja ponude, počinjemo sa radom.

Pružanje usluge

Obaveštavamo vas o toku procesa i u saradnji sa vama dostavljamo finalni proizvod. 

Kontakt

info@cyberavocado.rs
//www.cyberavocado.rs/wp-content/uploads/2019/02/Icon-10.png